Parkering - Börjes Tingryd

Parkera gratis när du handlar på Börjes!
Att parkera i anslutning till varuhuset är helt gratis, antingen på våra egna parkeringar eller på gatan. Vi håller dessutom på att bygga ännu fler parkeringsplatser på varuhusets baksida som väntas bli färdigt under 2023.