Varuhuset

Den 3 april 1944 startade Börje och Greta Rungegård en 30 kvm stor manufakturaffär på Storgatan 62 i Tingsryd. Tjugo år senare, år 1964 flyttades verksamheten till kvarteret bredvid och Börjes Varuhus invigdes. Sortimentet som tidigare omfattat kläder och textilvaror utökades då med livsmedel, hemtextil, blommor, verktyg, elartiklar m.m. Sedan dess har varuhuset genomgått fler om- och tillbyggnader och vuxit till dagens storlek på nästan 6 000 kvm.

Under 2023 skedde den största förändringen sedan 2004 då varuhuset renoverades och byggdes om i olika etapper. Nya avdelningar tillkom där bland annat hästsporten flyttades in i varuhusets lokaler samtidigt som de gamla lokalerna revs för att kunna skapa fler parkeringsplatser.