Varuhuset

Varuhuset uppfört 1964 med affär i 2 plan och med en yta på 970 kvm.

Verksamheten flyttades från Storgatan 62, där företaget verkat sedan starten 1944.

Sortimentet som tidigare omfattat kläder och textilvaror utökades nu med livsmedel, hemtextil, blommor, verktyg, elartiklar mm.

Varuhuset har sedan dess genom om- och tillbyggnader vuxit till dagens storlek om c:a 5.000 kvm och täcker i dag det mesta av en familjs dagliga behov.